Nature

เกี่ยวกับไฟ-ฟ้า

โครงการแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน จากมูลนิธิทีทีบี
ไฟ
พลังที่มีอยู่
ในตัวเด็กและ
ชาวชุมชนทุกคน
ฟ้า
พลังแห่งการ
ให้”จากอาสาสมัคร
ทีทีบี


ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากมูลนิธิทีทีบี ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน
เพื่อเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change
ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโครงการแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน จากมูลนิธิทีทีบี
ไฟ
พลังที่มีอยู่
ในตัวเด็กและ
ชาวชุมชนทุกคน
ฟ้า
พลังแห่งการ
ให้”จากอาสาสมัคร
ทีทีบี


ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากมูลนิธิทีทีบี
ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน
เพื่อเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน
ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change
ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและ
ชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโครงการแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน จากมูลนิธิทีทีบี
ไฟ
พลังที่มีอยู่
ในตัวเด็กและ
ชาวชุมชนทุกคน
ฟ้า
พลังแห่งการ
ให้”จากอาสาสมัคร
ทีทีบี


ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากมูลนิธิทีทีบี
ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน
เพื่อเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน
ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change
ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและ
ชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสมัครเข้าร่วมโครงการเท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
หัวหน้าทีม (เยาวชน)
สำหรับส่งผลงาน

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
หัวหน้าทีม (เยาวชน)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ


อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@ttbfoundation.org

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@ttbfoundation.org

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956