Nature

วาดภาพดิจิทัล

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด ระเบียบการประกวด

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด

ระเบียบการประกวด

สมัครเข้าร่วมโครงการ / เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการประกวด


 

ขั้นตอนการประกวด

เลือกประเภทการประกวด


ผู้ผ่านรอบคัดเลือก มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

รายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน ภาพ
1เด็กหญิงจินต์จุฑา ค้าทันเจริญโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
2เด็กหญิงยี่หวา แซ่โฮ้วโรงเรียนธิดานุเคราะห์
3เด็กหญิงพัชรนันท์ สินธุไชยโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
4เด็กหญิงพิชชา อริยะสุขโรงเรียนปัญจดี
5เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยชนะบรรยงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
6เด็กหญิงปณญา อัครเอกฒาลินโรงเรียนราชินีบน
7นางสาวอมราลักษณ์ ปลดริปูโรงเรียนราชินีบน
8นางสาวนันท์นพิน ประสมวงค์โรงเรียนวารีเชียงใหม่
9เด็กหญิงณชญาดา จัตตานนท์โรงเรียนสตรีนนทบุรี
10เด็กหญิงพิชญ์สินี จันทร์เพ็ญโรงเรียนสตรีนนทบุรี
11เด็กหญิงณัฐนรี คูหะโรจนานนท์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
12เด็กหญิงฐิตาภรณ์ โขงเขตต์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
13เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชัยมงคลโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

ตารางการประกวด มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และ ปวช.

รายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน ภาพ
1นางสาวดาวประดับใจ วงษ์ประเสริฐโรงเรียนชลกันยานุกูล
2นางสาวนภัส จิรประยุกต์เลิศโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
3นางสาวนววรรณ อุนแดงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
4นางสาวคณัสนันท์ ประทุมเงินโรงเรียนนางรอง
5นางสาวพิมพ์พร เหมือนเดิมโรงเรียนนารีวิทยา
6นางสาวกิตติยา สิงห์นาครองโรงเรียนบัวขาว
7นางสาวศิริกาญจน์ พุกศิริวงศ์ชัยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
8นายกีรติ มั่งมีโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
9นางสาวชัชฐาณัฐญา ชื่นชมโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
10นายภานุพล แสนทำพลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
11นางสาวปาลิตา ตูปซองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
12นายเกียรติภูมิ อินสว่างโรงเรียนสันกำแพง
13นายปกรณ์ จันชัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
14นายนันทวัฒน์ และมิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
15นางสาวจินดามัย ณ บางช้างวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
16นางสาวปาลิตา ฤกษ์สมุทรโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

คำถามที่พบบ่อย

1. ครูสามารถส่งนักเรียนร่วมประกวดได้กี่คน / ระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย
แต่ละระดับชั้นคุณครูสามารถส่งนักเรียนได้ไม่จำกัดจำนวน คุณครูสามารถมอบหมายการเข้าร่วมประกวดนี้เป็นหนึ่งในการบ้านของนักเรียนทั้งห้องได้เลย โดยนักเรียนและคุณครูจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ ในการเข้าร่วมประกวดวาดภาพดิจิทัลในครั้งนี้ และถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานของนักเรียนมีความโดดเด่น ตีโจทย์ได้ดี มีความสร้างสรรค์จนสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไปจนถึงถ้าชนะเลิศ คุณครูและนักเรียนก็จะได้เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ต่อไป
2. เข้าประกวด ๑ คน สามารถส่งได้กี่ผลงาน
สามารถส่งได้ไม่เกิน ๓ ผลงาน ภายในวัน-เวลาที่กำหนด
3. ภาพที่จะนำมาใช้รีทัช สามารถใช้ภาพแบบใดได้บ้าง
เข้าประกวดสามารถเลือกภาพได้ตามต้องการหรือตามความเหมาะสมของการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ต้องไม่เกิน 30% ของภาพ และภาพที่นำมารีทัชจะต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เช่น ภาพการ์ตูนที่มีชื่อเสียงและมีเจ้าของลิขสิทธิ์ จะไม่สามารถนำมารีทัชใช้ในผลงานการประกวดได้
4. การส่งผลงานเข้าประกวดมีกี่รูปแบบและขนาดการอัพโหลดผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล และการ Print Out ส่งผลงานคือเท่าไร
การส่งผลงานประกวด 1 ผลงานต้องประกวดด้วยผลงาน 2 รูปแบบ คือ ๔.๑ ผลงานส่งเป็นไฟล์ดิจิทัล ด้วยการ Log in User Name ของผู้ประกวดเอง และสามารถอัพโหลดแนบไฟล์นามสกุล JPG หรือ PNG ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ผ่านเว็บไซต์ www.เท่อย่างไทย.com ภายในวัน-เวลาประกวดที่กำหนด ๔.๒ ผลงานส่งด้วยการ Print สี ขนาด A4 ติดบนกระดาษแข็งหรือ PP Board ส่งผ่านไปรษณีย์ EMS มาที่ ตู้ ปณ. ๑๓ ปณฝ.สายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๔ และส่งออกภายในวันที่กำหนดเท่านั้น โดยทางโครงการฯ พิจารณาจากตราประทับการรับฝากของไปรษณีย์บนห่อซองที่ส่งออกจากต้นทางเป็นสำคัญ
5. ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน
นับเวลาตั้งแต่เข้า www.เท่อย่างไทย.com การรับโจทย์หัวข้อการประกวดตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันประกวดที่กำหนดเป็นต้นไป โดยแบ่งเวลาสำหรับการประกวดตามระดับชั้น ดังนี้
๑ ระดับมัธยมต้น มีเวลาสร้างสรรค์ผลงาน ๗ ชั่วโมง ๓๐ นาที ส่งผลงานเป็นไฟล์ดิจิทัลให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันประกวด
๒ ระดับมัธยมปลาย มีเวลาสร้างสรรค์ผลงาน ๙ ชั่วโมง ส่งผลงานเป็นไฟล์ดิจิทัลให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๑๗.๓๐ น. ของวันประกวด
6. ในการส่งไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดไม่เกินเท่าไหร่
ในการส่งไฟล์ภาพต้องมีขนาดต่อภาพไม่เกิน 5MB
7. ผลงาน Print Out สามารถส่งรวมกันกับผู้เข้าประกวดคนอื่นได้หรือไม่
ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงาน Print Out รวมกันได้ โดยระบุว่าผลงานของผู้เข้าประกวดแต่ละคนอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอน พร้อมพิมพ์ใบสมัครระบุชื่อภาพ และคำอธิบายภาพและแรงบันดาลใจสั้นๆ เกี่ยวกับภาพ และระบุรายละเอียดของผู้เข้าประกวดประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้นที่กำลังศึกษา ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน และอีเมลของครูผู้สอนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดพร้อมเบอร์โทรติดต่อของผู้เข้าประกวดติดมาด้านหลังผลงาน แล้วส่งผลงานรวมมาด้วยกันได้
8. ในวันประกวดรอบคัดเลือกผู้ประกวดจะต้องดำเนินขั้นตอนการประกวดอย่างไร
ผู้เข้าประกวดแต่ละคนต้อง Log in ด้วย User name & Password เข้าระบบที่ www.เท่อย่างไทย.com อ่านและหรือพิมพ์โจทย์ข้อสอบออกมา และเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เครื่องมือที่ผู้ประกวดถนัด และไม่ต้องติดหมายเลขใดๆ บนภาพที่ส่งเข้าประกวด เพราะระบบจะทำการบริหารจัดการอัตโนมัติ และเมื่อผู้เข้าประกวดส่งผลงานแล้วไม่เกิน ๕ วัน ทางโครงการฯ จะจัดส่งไฟล์ใบประกาศนียบัตรไปให้ครูและนักเรียนผู้เข้าประกวดทุกท่านผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเองได้
9. ขณะทำการประกวดผู้ประกวดจำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่หรือไม่
ผู้เข้าประกวดไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่โรงเรียน ขอให้อยู่เพียงลำพังในสถานที่ที่ผู้ประกวดจะมีสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง และมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่แรงเพียงพอ ไม่มีผู้ใดรบกวน และไม่อนุญาตให้ครูหรือผู้ใดให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความโปร่งใสของการประกวดได้เองทุกกรณี
10. ครูและผู้เข้าประกวดสามารถติดตามผลการประกวดรอบคัดเลือกได้ทางช่องทางใด และ เมื่อใด
ครูสามารถติดตามดูผลการประกวดตามที่โครงการฯ ได้ประกาศไว้แล้วผ่าน www.เท่อย่างไทย.com อย่างช้าไม่เกินวันเวลาที่ประกาศไว้แล้วในระเบียบการสมัคร และผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ จะทำจดหมายแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
11. การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกาวาดภาพดิจิทัล และรอบชิงชนะเลิศจะจัดการประกวดแบบใด
การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในวันก่อนการประกวด และวันประกวดวาดภาพดิจิทัลรอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดอบรม การจัดประกวดทั้งวัน เวลาและรูปแบบการประกวดตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในช่วงเวลานั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าประกวดเป็นหลัก และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดกิจกรรมตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะแจ้งให้ครูผู้สอนและผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทราบล่วงหน้าต่อไป

อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956