Nature

วาดภาพดิจิทัล

ระเบียบการประกวด

ระเบียบการประกวด

เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
สมัครสมาชิกใหม่ (ครู/อาจารย์)

สมัครสมาชิกใหม่
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ (ครู/อาจารย์)

สมัครสมาชิกใหม่

ขั้นตอนการประกวด


 

ขั้นตอนการประกวด

เลือกประเภทการประกวด


 


 


ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
หัวข้อการประกวด "Thailand Soft Power ปลุกพลังความเป็นไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล"

รางวัล ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน ภาพ
ชนะเลิศเด็กหญิงปวริศา อนันตศิริโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
รองชนะเลิศอันดับ ๑เด็กหญิงภารดี พูลสมบัติโรงเรียนสงวนหญิง
รองชนะเลิศอันดับ ๒นางสาวบุญยอร ทวีชาติโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ชมเชยเด็กหญิงรังสิญา แก้วประพาฬโรงเรียนสันกำแพง
ชมเชยเด็กหญิงพิชญ์สินี จันทร์เพ็ญโรงเรียนสตรีนนทบุรี
ชมเชยเด็กหญิงโคะโคะโนะ ทองแพงโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
เด็กหญิงมนธิรา วงศ์วิสิฐตระกูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และ ปวช.
หัวข้อการประกวด "Thailand Soft Power ปลุกพลังความเป็นไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล"

รางวัล ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน ภาพ
ชนะเลิศนายจิรายุ ทองจันทร์โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ ๑นางสาวศิรภัสสร ธนะโสภณโรงเรียนวชิราลัย
รองชนะเลิศอันดับ ๒นางสาวปุณิกา ชินวัตรโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ชมเชยนางสาวณัษชยา ทองเบ็ญญ์โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ชมเชยนายธนพล ชุนณวงษ์โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ชมเชยนางสาววรินธร พุทธรักษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร
นางสาววรกานต์ เก้าวิชากรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
นางสาวกุญธิยาดา คำบุตดาโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
นางสาวกรกนก อุดมชัยโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

คำถามที่พบบ่อย

1. การประกวดวาดภาพดิจิทัล ในปี ๒๕๖๕ นี้ เปิดการประกวดกี่ระดับ
การประกวดวาดภาพดิจิทัล เปิดการประกวด ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมต้น (ม.๑ - ม.๓) และระดับมัธยมปลาย (ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.)
2. ประกวดวาดภาพดิจิทัล (ระดับมัธยมต้น และระดับมัธยมปลาย) สามารถส่งผู้เข้าประกวดได้ระดับละกี่คน
ครู-อาจารย์ สามารถส่งผู้เข้าประกวดวาดภาพดิจิทัลเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาแต่ละรุ่นได้ไม่จำกัดจำนวน
3. การสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ต้องให้ครูเป็นผู้ส่งประกวดเพียงวิธีเดียวใช่หรือไม่
การสมัครเข้าร่วมประกวดทุกประเภท ต้องให้ครูเป็นผู้ส่งนักเรียนเข้าประกวดในฐานะตัวแทนสถาบันการศึกษา เท่านั้น นักเรียนไม่สามารถสมัครเข้าประกวดเองได้
4. ถ้าครู-อาจารย์ที่เคยส่งนักเรียนผู้เข้าประกวดคนเดิม จำเป็นต้องส่งใบสมัครในปี ๒๕๖๕ ใหม่หรือไม่
จำเป็นต้องส่งใบสมัครที่มีผู้ปกครองนักเรียนลงนามใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นการส่งใบสมัครปีต่อปี
5. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประกวดวาดภาพดิจิทัล ระดับมัธยมต้น - ระดับมัธยมปลาย
6. ถ้าครู-อาจารย์ไม่แน่ใจว่าเคยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ ต้องทำอย่างไร
ให้กรอกอีเมลในช่องสมัครสมาชิกใหม่ ถ้าอีเมลนั้นครู-อาจารย์เคยใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนแล้ว ระบบจะแจ้งยืนยันว่าเคยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้วอัตโนมัติ
7. ลืม Password ต้องทำอย่างไร
กรอกอีเมล ครู-อาจารย์ ที่เคยสมัครเป็นสมาชิก -> กดลืม Password -> ระบบจะทำการส่ง Password ไปยังอีเมลของท่าน และครู-อาจารย์สามารถกดลิงค์เข้าสู่ระบบแล้วแก้ Password ใหม่อีกครั้ง
8. หากต้องการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายชื่อผู้เข้าประกวดและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ต้องทำอย่างไร
ครูสามารถทำได้เมื่อเข้าระบบแล้วให้เลือกใบสมัครที่ต้องการแก้ไข -> กดรายละเอียด -> กดแก้ไขใบสมัคร ->เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายชื่อ -> กดบันทึก
9. หากสมัครผิดรุ่นหรือผิดประเภทต้องทำอย่างไร
เลือกใบสมัครที่ต้องการแก้ไข -> กดรายละเอียด -> กดยกเลิกสมัครและทำการกรอกใบสมัครใหม่
10. คำจำกัดความของคำว่า การประกวดวาดภาพดิจิทัล
การประกวดวาดภาพดิจิทัลคือ การสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคนิค ดิจิทัลอาร์ต ซึ่งหมายถึง การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือจะผสมผสานโปรแกรมที่ถนัด และมีงานรีทัชร่วมด้วยได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของภาพ และภาพที่นํามารีทัชจะต้องเป็นภาพไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
11. ใครคือคนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงโปรแกรมที่ถนัด ของผู้เข้าประกวดเองในการวาดภาพดิจิทัล ทั้งรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
12. ครู-อาจารย์และนักเรียนที่เข้าประกวดถึงแม้จะไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับอะไรบ้าง
ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดทุกท่านนอกจากจะได้ประสบการณ์การประกวดแล้ว ยังจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ โดยสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้เองหลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น จำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อ และตัวสะกดให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากพิมพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว
13. ใครเป็นเจ้าของโครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี
มูลนิธิทีทีบี ภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของโครงการ เท่ อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี โดยดำเนินโครงการต่อมาจากโครงการ ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ของธนาคารธนชาต ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารศรีนคร ซึ่งในปี ๒๕๖๕ นี้จัดเป็นครั้งที่ ๕๐ แล้ว
14. สาเหตุที่ไม่มีการประกวดระดับอุดมศึกษา
ด้วยมูลนิธิทีทีบี มุ่งจุดประกายให้เยาวชน ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา อายุ ๖ - ๑๘ ปี เป็นเยาวชนกลุ่มหลักเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างฐานของกลุ่มนี้ให้ได้มากขึ้น โครงการฯ ต้องขออภัยและขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สนใจ ทั้งนี้หากมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการฯ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป


อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956